Wie zijn wij?    
  Wie nemen er deel aan het collectief?  
 


 

Willem van Eck
Ik ben arbeidsjurist, rechter plaatsvervanger en NMI register-mediator.

Ik heb ervaring in:

  • Conflictbemiddeling mediation -
  • Ambtenaren- en arbeidsrecht
  • Bestuursrecht en sociaal verzekeringsrecht
  • Advisering werkgevers en werknemers (bv bij reorgansaties en t.b.v. vakbeweging en werkgeversorgansiaties)
  • Advies aan ondernemingsraden

Willem van Eck
Essendijk 44
3161 EG Rhoon
Mobiel: 06-44536811
Email: w.van.eck@mediationcollectiefrijnmond.nl

Onze ervaring, kennis en vaardigheden zetten wij graag voor u in. Samen met u zoeken wij naar een oplossing die het beste bij u of uw organisatie past. Daarbij kan het gaan om persoonlijke vraagstukken of om een vraagstuk die op uw organisatie betrekking heeft.