Wat bieden wij? > Organisatie advies

 

 
  Organisatie advies en arbo-dienstverlening  
 

Een organisatie die niet regelmatig aan verandering onderhevig is, komt heden ten dage eigenlijk niet meer voor. Soms gaat het om een nieuwe werkwijze dan weer om een reorganisatie maar ook nieuwe medewerkers of een nieuwe chef kunnen de oorzaak van veranderingen zijn.

Een onafhankelijke derde kan hier sturing in geven.
Samen met betrokkenen wordt er op zoek gegaan naar de oplossing die het beste bij de organisatie past. Een integrale aanpak staat hierbij voorop. Tegenstellingen moeten in een vroeg stadium herkend en bespreekbaar worden gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat daar de directie van de organisatie bij betrokken wordt. Het aanbod is gericht op training, advies en onderzoek naast de specifieke arbodienstverlening.

Voordelen
Zowel werkgevers als werknemers hebben er belang bij en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.
Voordelen zijn:

 • minder kans op menselijk leed
 • een goed werkklimaat
 • kostenbesparing door minder arbeidsverzuim
 • kwaliteit(bewustzijn) en een goede naam van de onderneming.

Als medewerkers het naar hun zin hebben en er wordt een beroep gedaan op hun vaardigheden zijn zij vaak in staat mee te groeien met de steeds veranderende omgeving en nog belangrijker zijn zij bereid daarop in te spelen.

Handreiking
Graag bied ik u een handreiking om inhoud te geven aan systematische zorg voor goede arbeidsomstandigheden in de dagelijkse bedrijfsvoering voor ondernemingen.

 • Heeft u een actuele risico inventarisatie en evaluatie
 • Heeft u een adequate terugdringing van verzuim
 • Heeft u al een tevredenheids- of een werkbelevingsonderzoek bij uw medewerkers gedaan
 • Krijgt u van uw Arbo-dienst passende adviezen

Bovenstaande aspecten mogen niet in een organisatie ontbreken. Het is goed voor het bedrijf maar ook goed voor de mensen die er werken.

Diversen
Naast het geven van organisatieadvies ben ik beschikbaar als:
Vertouwenspersoon in uw organisatie
Begeleiding/ coaching aan medewerkers en leidinggevenden bij:

 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Conflicten en samenwerkingsproblemen
 • Traumaopvang en nazorg
 • Ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en racisme