Wat bieden wij? > Mediation

 

 
  Mediation en on line mediation  
 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een probleem, met de hulp van een neutrale vakbekwame bemiddelaar (mediator).

Er zijn 2 belangrijke uitgangspunten:

1. Vrijwilligheid

2. Vertrouwelijkheid.

Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Met mediation willen wij:

         de communicatie weer op gang brengen

         gezamenlijke oplossingen binnen handbereik brengen

         maatwerk leveren


Uit ervaring weten wij dat het voor partijen belangrijk is dat de relatie goed blijft of op een goede wijze beŽindigd wordt.

Neemt u deel aan de mediation dan is er een:

               Inspanningsverplichting om er uit te komen 

               Inspanningsverplichting om zelf bij te dragen in het vinden van een oplossing


Verder geldt het uitgangspunt:

               Partijen vinden hun eigen oplossing

               De mediator draagt geen oplossingen aan maar brengt wel de
         onderliggende belangen van de partijen in kaart

On line mediation

On line mediation is een vorm van mediation die het mogelijk maakt om uw echtscheiding, een arbeidsconflict of andere conflicten via het internet op te lossen.

Verschillen

∑         Bij mediation zitten partijen meestal met elkaar aan tafel.

∑         Bij online mediation zit u alleen achter de computer

 

U hoeft dus niet met elkaar om tafel te gaan zitten (indien dit nodig is kan dit op verzoek van partijen of de mediator wel.

U kunt thuis, op een tijdstip, wat voor u het beste uit komt, de discussie aan gaan.

Zodoende kan het sneller en dus goedkoper.

Hoe
Bij on line mediation vindt het contact (of een deel ervan) plaats via de beveiligde discussieforumvan Juripax. U communiceert binnen deze omgeving via de mediator met de andere partij. De communicatie is asynchroon, dit betekent dat iedereen op een zelf gekozen tijdstip kan reageren (het is dus geen 'chat').

Indien u besluit tot on line mediation dan zal de mediator via uw mailadres u toegang geven tot uw dossier. U dient zelf te kiezen voor een wachtwoord. Op deze wijze is het dossier alleen voor u toegankelijk.

Voor wie?
Toegang tot mediation als mede de on line mediation is voor iedereen mogelijk. Zowel voor personen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als mensen die de on line mediation zelf betalen of via een rechtsbijstandsverzekering.

Indien uw inkomen aan de inkomenseis voldoet dan kunnen wij voor u rechtsbijstand aanvragen. De eigen bijdrage, die de Raad voor Rechtsbijstand vaststelt, voor mediation is lager dan die voor een advocaat.

 

Welke mediations
Wij zijn gespecialiseerd in de onderstaande mediations

Echtscheidingsbemiddeling

 • Boedelscheiding
 • BeŽindiging samenwoning
 • Alimentatie
 • Ouderlijk gezag
 • Omgangsregeling

Werksituaties

 • Arbeidsvoorwaarde
 • Ontslag
 • Ziekteverzuim
 • ReÔntegratie
 • Teamconflicten
 • Ondernemingsraden
 • Ambtenarenrecht
 • Sociale verzekeringen

Overige

 • Burenruzie
 • Consumentenzaken Werksituaties


Diversen
Mediation is voor iedereen betaalbaar. Zoals reeds gezegd kunt u zichzelf aanmelden of een doorverwijzing krijgen via het Juridisch Loket of de Rechtbank.

Er bestaat een mogelijkheid voor het aanvragen van rechtsbijstand Ė de toevoeging.
Voor wat betreft het inkomen wordt op basis van het verzamelinkomen getoetst via de belastingdienst.

Let wel: het toetsingsjaar is altijd het inkomen van 2 jaar terug.

R>
Willem van Eck, Tel: 06-445.36.811