Wat bieden wij? > Hulpverlening

 

 
  Hulpverlening  
 

Iedereen loopt wel eens gedurende korte of lange tijd tegen problemen aan. Meestal zijn mensen heel goed in staat deze zelf op te lossen. Soms helpt het als u erover praat met uw partner, een collega, vriend of familielid. Het kan ook zijn dat u liever met een deskundige buitenstaander van gedachten wilt wisselen.

Problemen op het gebied van:
Echter wanneer de problemen groter dreigen te worden, kan het tijd zijn voor professionele hulp.
Problemen kunnen zich in elk gebied afspelen bijvoorbeeld:

  • relaties: problemen met de partner, kinderen of ouders, eenzaamheid;
  • werk: problemen op het werk, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid;
  • verwerking: rouw, echtscheiding, incest, discriminatie, mishandeling.

Naast psycho-sociale begeleiding wil ik een breed aanbod van hulp- en dienstverlening geven.
Het kan gaan om ingewikkelde vraagstukken zoals relatieproblemen maar ook problemen op het gebied van financiën, werken, relaties, opvoeding, verwerking enz.

Ervaring leert dat psychische problemen nooit alleen staan vaak gaat het om een combinatie van sociale en materiële problemen. Vandaar dat, indien nodig, deze aspecten ook worden opgepakt.

De hulp kan worden geboden worden aan een individu, een (echt)paar of (een deel van) een gezin. Kortom in principe kan iedereen zich aanmelden voor hulp.