Links

 

   
  Links  
 

www.nmi-mediation.nl
Het Nederlands Mediation Instituut fungeert als onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.

www.vmnr.nl
Overzichtspagina met info over rijksoverheidsmediators.

www.rotterdammediation.nl
Rotterdam Mediators Associatie is een vereniging van mediators in de regio Rotterdam

www.mediatorsvereniging.org
De NMv is een landelijke beroepsvereniging met bijna 900 leden.

www.hetjl.nl
Het Juridisch Loket is een wegwijzer in het recht. Hier kunt u terecht voor gratis informatie en advies. De Loketten zijn gevestigd in alle grote steden in Nederland en zijn in de plaats gekomen van de voormalige Bureaus Rechtshulp

www.rvr.org
De Raad voor Rechtsbijstand
Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. De uitvoering hiervan is opgedragen aan de Raden voor Rechtsbijstand.

De Raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener en regelen de betaling van de mediator.

De Raden zien ook toe op de kwaliteit en voldoende beschikbaarheid van de rechtsbijstandverlening.